ثبت حق به‌نژادی گیاهان به سبد خدمات بلاعوض صندوق نوآوری اضافه شد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، خدمات بلاعوض حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه حفاظت از مالکیت فکری (ممیزی دارایی های فکری، ثبت اختراعات داخل و خارج از کشور، علامت تجاری، طرح صنعتی، تحلیل پتنت) از سال ۹۸ آغاز شده و به صورت مداوم حمایت‌های جدید به این سبد اضافه می‌شود؛ بطوری که در سال جاری ثبت حق به نژادی نیز به سبد خدمات بلاعوض حمایتی حفاظت از مالکیت فکری صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه شده است.

ثبت حق به‌نژادی گیاهان به سبد خدمات بلاعوض صندوق نوآوری اضافه شد

به‌نژادی یک فرایند بسیار طولانی است و مواد گیاهی در نسل‌های مختلف در شرایط مختلف مزرعه، آزمایشگاه و گلخانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و فنون مختلف برای تشخیص ژنوتیپ‌های برتر در آزمایشگاه و مزرعه به‌کار گرفته می‌شود. بنابراین نه تنها دانش و فنون پیشرفته بلکه هزینه‌ زیادی نیز برای تهیه یک رقم اصلاح شده در سال‌های متمادی صرف می‌شود. در نتیجه حمایت مادی و معنوی از ارقام اصلاح شده، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

اصلاح نباتات یا به‌نژادی گیاهان به‌معنای بهبود صفات‌گیاهی با به‌کاربردن تحلیل‌های ژنتیکی است تا اهداف انسان را بهتر تأمین ‌کنند. موسسه تحقیقات ثبت و کنترل و گواهی بذر و نهال بر اساس قانون بذر و آیین‌نامه ثبت ارقام گیاهی، شناسایی و ثبت ارقام گیاهی را برعهده دارد. امتیاز حقوق به‌نژادگر به رقمی تعلق می‌گیرد که جدید، متمایز، یکنواخت و پایدار باشد. آزمونی که برای بررسی تمایز، یکنواختی و پایداری ارقام انجام می‌گیرد، آزمون ثبت (DUS) نام دارد،  پس از آزمون DUS رقم جدید، نام‌گذاری و به فهرست ملی ارقام گیاهی کشور اضافه می‌شود.

یکی از شرکت های دانش بنیان  مستقر در پارک علم و فناوری اردبیل، اولین شرکتی است که از خدمت بلاعوض ثبت حق به نژادی استفاده کرده است.این شرکت دانش بنیان از این خدمت برای ثبت حق به نژادی سه رقم جدید خود با نام های «گندم نان آذران»، «گندم نان سالار» و «گندم نان پیام» در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور استفاده کرده است.

صندوق نوآوری و شکوفایی ۸۵ درصد از هزینه های ثبت و معرفی رقم جدید را تا سقف ۲۰ میلیون تومان در سال، به شرکت های دانش بنیان به صورت بلاعوض پرداخت می کند. به‌نژادگر با ثبت حق به نژادی می‌تواند به مدت ۱۸ سال بهره‌برداری انحصاری تولید، فروش و جلوگیری از واردات این رقم را در اختیار داشته باشد.

ثبت حق به‌نژادی گیاهان به سبد خدمات بلاعوض صندوق نوآوری اضافه شد - مشاوره کشاورزی | مرکز مشاوره تخصصی صیفی جات 75 800x450

سیروس محفوظی، مدیرعامل اولین شرکت دانش بنیان دریافت کننده حمایت بلاعوض ثبت حق به نژادی صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص این خدمت گفت: با حمایت صندوق نوآوری به میزان ۲۰ میلیون تومان توانستیم سه رقم بذر گندم را ثبت کنیم که به مدت ۱۸ سال حق انحصاری آن در اختیار ما خواهد بود. 

وی افزود: این ارقام در غرب کشور و اقلیم سرد تست و ارزیابی شده است و در برابر بیماری زنگ زرد و بیماری‌های دیگر، خوابیدگی مقاوم بوده و پر پتانسیل و کوچ‌پذیر است. تحقیقات آن ۱۰ سال به طول انجامیده و رقمی خالص و مطلوب برای کشت تهیه شده است.

محفوظی ادامه داد: تولید هسته اولیه بذر در اختیار ما است و سالانه بین ۵ تا ۲۰ تن هسته اولیه بذر را تولید می‌کنیم، اما مالکیت فروش این ارقام به متقاضیان عرضه می‌شود و از فروش این محصول سالانه بین ۲ تا ۳ درصد حق مالکیت به‌نژادی دریافت می‌کنیم. تقریبا تا ۴ سال هسته اولیه بذر قابلیت کشت دارد و بعد از این مدت کیفیت و خلوص خود را از دست می‌دهد و شرکت دوباره به هسته اولیه بذر نیاز پیدا می‌کند.